xổ số trực tiếp miền bắc

 

Circulars

Circulars

July 11, 2019

PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND PROPOSED RE-ELECTION OF THE RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

July 18, 2018

PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND PROPOSED RE-ELECTION OF THE RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

July 21, 2017

PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND PROPOSED RE-ELECTION OF THE RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

July 22, 2016

PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND PROPOSED RE-ELECTION OF THE RETIRING DIRECTORS AND PROPOSED ADOPTION OF NEW SHARE OPTION SCHEME AND NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

July 22, 2015

PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND PROPOSED RE-ELECTION OF THE RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Jul 23, 2014

Proposed Granting of General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares and Proposed Re-Election of the Retiring Directors and Notice of the Annual General Meeting

Jul 25, 2013

Proposed Granting of General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares and Proposed Re-Election of the Retiring Directors and Notice of the Annual General Meeting

Jul 27, 2012

Proposed Granting of General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares and Proposed Re-Election of the Retiring Directors and Notice of the Annual General Meeting

Jul 15, 2011

Proposed Granting of General Mandates to repurchase Shares and to issue New Shares and Proposed Re-election of the Retiring Directors and Notice of the Annual General Meeting

Jul 29, 2010

Circular – Proposed Granting of General Mandates to repurchase Shares and to issue New Shares and Proposed Re-election of the Retiring Directors and Notice of the Annual General Meeting

Jul 28, 2009

Circular – Proposed Granting of General Mandates to repurchase Shares and to issue New Shares and Proposed Re-election of the Retiring Directors and Proposed Amendments to the Articles of Association and Notice of the Annual General Meeting

Jul 28, 2008

Circular – Proposed Granting of General Mandates to repurchase Shares and to issue New Shares and Proposed Re-election of the Retiring Directors and Notice of the Annual General Meeting

Aug 07, 2007

Circular – Discloseable Transaction

Jul 27, 2007

Circular – Proposed Re-election of Directors, Granting of General Mandates to Issue and Repurchase Shares, Amendment to the Articles of Association and Notice of Annual General Meeting

xổ số trực tiếp miền bắcHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi